Menu Close

Olga Štěpánková

Olga Štěpánková

Professor

Visiting address:

Jugoslavskych partyzanu 1580/3, 166 36 Prague 6, Czech republic

Room: B-305

Also available at:

ORCID, ResearcherID: H-6522-2014

About me

I have graduated in Theoretical cybernetics from the Faculty of Mathematics and Physics of Charles University and my doctoral thesis was dedicated to logics. Since graduation I have been working at the Czech Technical University in Prague (first in the Institute of Computational Technologies and later at the FEE – Faculty of Electrical Engineering). At FEE I have been involved between 1988 and 2016 in teaching e.g. the subjects Artificial Intelligence and Logic Programming. In 1998, I was awarded the title of full professor of technical cybernetics at the Czech Technical University in Prague (CVUT). During the years 2005 and 2015 I have been responsible for the Master Study program Biomedical Engineering at the Faculty of Electrical Engineering. In 2016, I have left FEE for CIIRC CVUT and currently I am the head of the department Biomedical Engineering and Assistive Technology (BEAT) of CIIRC (www.ciirc.cvut.cz).

I am the chairperson of the Czech Society for Cybernetics and Informatics (www.cski.cz) and in this position I am supporting close collaboration with international community and efficient cooperation on development and utilization of internationally accepted relevant standards for digital literacy (ICDL – International Certificate of Digital Literacy: www.ecdl.cz) and professional code of conduct

Vystudovala jsem Teoretickou kybernetiku na Matematicko-fyzikální fakultě University Karlovy a hned poté jsem nastoupila na ČVUT, kde jsem začínala v Ústavu výpočetní techniky. Současně jsem se dálkově věnovala postgraduálnímu studiu matematické logiky a získala jsem titul CSc. V roce 1988 jsem byla přijata na FEL ČVUT, kde jsem v letech 1989-2016 měla příležitost učit předměty, které se vztahovaly i k mé vědecké práci, především Umělou inteligenci a Logické programování. V roce 1998 mi ČVUT udělilo titul profesorka technické kybernetiky. Od roku 2005 do roku 2015 jsem zastávala funkci garanta magisterského studijního programu Biomedicínské inženýrství. Po vzniku Českého institutu pro informatiku, robotiku a kybernetiku (CIIRC ČVUT) jsem v roce 2016 přešla z FEL na CIIRC, kde jsem se stala vedoucí oddělení BEAT (Biomedical Engineering and Assistive Technology).

Jsem předsedkyní České společnosti pro kybernetiku a informatiku (www.cski.cz) a v této funkci podporuji úzkou spolupráci s mezinárodní odbornou komunitou. Považuji za důležité to, že v rámci mezinárodních vazeb má ĆSKI možnost podílet se na rozvoji a využívání mezinárodně uznávaných norem, jakými jsou například standard pro digitální gramotnost (ICDL – International Certificate of Digital Literacy: www.ecdl.cz) nebo profesní Etický kodex.

Research description

My research is focused on data mining, artificial intelligence and data visualization and their utilization for interpretation of biomedical data and for development of assistive technologies. In these domains I have supervised 19 PhD students (16 of them already successfully graduated) and together we have participated in a number of international R&D projects, e.g.

2011-2014: SPES Supporting Patients through E-services Solutions – Operational Programme CENTRAL EUROPE),

2019-2022: DISTINCT Dementia: Intersectorial Strategy for Training and Innovation Network for Current Technology, H2020-MSCA-ITN project No. 813196 a

2020-2022: CSI-COP Citizen Scientists Investigating Cookies and App GDPR compliance, H2020-EU.5.c. project No. : 873169).

Ve své vědecké práci se soustředím na umělou inteligenci, dobývání a vizualizaci znalostí s důrazem na využití těchto nástrojů pro interpretaci biomedicínských dat a na rozvoj asistivních technologií. Tato témata byla a jsou náplní doktorských prací 19 doktorandů, pro které jsem byla či ještě jsem školitelkou – 16 z nich již úspěšně obhájilo a získalo titul PhD. Společně jsme se úspěšně podíleli na řešení řady mezinárodních projektů, např.

2011-2014: SPES Supporting Patients through E-services Solutions – Operational Programme CENTRAL EUROPE),

2019-2022: DISTINCT Dementia: Intersectorial Strategy for Training and Innovation Network for Current Technology, H2020-MSCA-ITN project No. 813196 a

2020-2022: CSI-COP Citizen Scientists Investigating Cookies and App GDPR compliance, H2020-EU.5.c. project No. : 873169).

Teaching

Undergraduate courses at CTU:

G77C0008 Robotics (Masaryk Institute of Advanced Studies, Czech)

G77C0006 Artificial intelligence (Masaryk Institute of Advanced Studies, Czech)

G77E0006 Artificial intelligence (Masaryk Institute of Advanced Studies, English, international program)

Graduate courses at CTU:

F7PMIARVD Analysis and recognition of multidimensional data (Faculty of Biomedical Engineering, Czech)

F7PMIUMIT Artificial Intelligence (Faculty of Biomedical Engineering, Czech)

Postgraduate courses at CTU:

XP33PPD Practical Data Mining Problems (Faculty of Electrical Engineering, English)

Some Publications

I am the author or co-author of more than 150 publications including nearly 30 articles in journals with IF>0, editor of 3 monographs in English and of 6 textbooks in Czech. Here is a selection of some of these papers from the recent years complemented by few older ones that are related to our current research.

Jsem autorkou či spoluautorkou vice než 150 časopiseckých publikací, z nichž skoro 30 vyšlo v časopisech s IF>0, editorkou 3 monografií v angličtině a 6 učebnic v češtině. Za všechny uvádím několik publikací z posledních let, které jsou doplněny několika staršími články věnovanými tématům, která se vztahují i k mé současné práci.

Ozdemir, D; Cibulka, J; Stepankova, O; Holmerova, I: Design and implementation framework of social assistive robotics for people with dementia-a scoping review, Mar 2021 | Feb 2021 (Early Access) | HEALTH AND TECHNOLOGY 11 (2) , pp.367-378, DOI: 10.1007/s12553-021-00522-0

Shiells, K; Baquero, AAD; Stepankova, O; Holmerova, I: Staff perspectives on the usability of electronic patient records for planning and delivering dementia care in nursing homes: a multiple case study, Jul 13 2020 | BMC MEDICAL INFORMATICS AND DECISION MAKING 20 (1), https://rdcu.be/cL8tI

Nemy, M; Cedres, N; (…); Ferreira, D: Cholinergic white matter pathways make a stronger contribution to attention and memory in normal aging than cerebrovascular health and nucleus basalis of Meynert, May 1 2020 | NEUROIMAGE 211, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S105381192030094X?via%3Dihub

Shiells, K; Holmerova, I; Steffl, M; Stepankova, O: Electronic patient records as a tool to facilitate care provision in nursing homes: an integrative review, Jul 3 2019 | INFORMATICS FOR HEALTH & SOCIAL CARE 44 (3) , pp.262-277, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17538157.2018.1496091

Anyz, J; Vyslouzilova, L; (…); Adam, V: Spatial mapping of metals in tissue-sections using combination of mass-spectrometry and histology through image registration, Jan 10 2017 | SCIENTIFIC REPORTS 7, https://www.nature.com/articles/srep40169

Vysloužilová, L; Křížová, S; Anýž, J; Štěpánková, O; Kizek, R.: Use of Brightness Wavelet Transformation for Automated Analysis of Serum Metallothioneins and Zinc-Containing-Proteins by Western Blots to Subclassify the Childhood Solid Tumours. Electrophoresis. 2013, vol. 34, no. 11, p. 1637-1648. ISSN 0173-0835, DOI: 10.1002/elps.201200561.

Vysloužilová, L. – Štěpánková, O.: Visualization of trends using RadViz. Journal of Intelligent Information Systems. 2011, vol. 37, no. 3, p. 355-369. ISSN 0925-9902, DOI: 10.1007/s10844-011-0157-4, https://link.springer.com/article/10.1007/s10844-011-0157-4

Fejtova, M; Figueiredo, L; Novak, P; Stepankova, O; Gomes, A: Hands-free interaction with a computer and other technologies, UNIVERSAL ACCESS IN THE INFORMATION SOCIETY, Vol.8, Issue 4, pp.277-295, Nov.2009, DOI: 10.1007/s10209-009-0147-2

Klema, J; Novakova,L; Karel, F; Stepankova, O; Zelezny, F: Study in development of atherosclerosis risk factors, IEEE TRANSACTIONS ON SYSTEMS MAN AND CYBERNETICS PART C-APPLICATIONS AND REVIEWS   Volume: 38   Issue: 1 Pages: 3-15, DOI: 10.1109/TSMCC.2007.906055