Menu Close

CSI-COP (česky)

 Citizen Scientists Investigating Cookies and App GDPR compliance

                     CSI-COP: COokie, Pozor!

Překvapuje vás, že stejná webová aplikace může v jednom okamžiku 2 různým uživatelům nabídnout odlišné odpovědi na tentýž dotaz? Mohou za tím být cookies. Co dalšího ještě umí?

Prezentace projektu CSI-COP na CIIRC CVUT při Noci vědců dne 24.9. 2021 s vysvětlením, proč bychom si měli cookies všímat, viz video na https://www.youtube.com/watch?v=eRt1jwro4lc&t=1177s (úsek 1:06 až 31:15).

Název:Citizen Scientists Investigating Cookies and App GDPR compliance
————————————————————————–
Webová stránka:www.csi-cop.eu
Poskytovatel dotace:Evropská unie, Horizont 2020
Výzva:H2020-SwafS-2019-1
Doba řešení:01/2020 – 06/2022
————————————————————————–
Hlavní řešitel za CIIRC:prof. Olga Štěpánková
Koordinátor:Coventry University, United Kingdom
Další účastníci:Bar Ilan Univertiy, Israel
Czech Technical University in Prague, Czechia
Immer Besser GmbH, Germany
Nok A Tudomanyban Egyesulet, Hungary
Oulun Yliopisto, Finland
Panepistimio Patron, Greece
Stelar Security Technology Law Research UG GmbH, Germany
Stichting Katholieke Universiteit Brabant, Netherland
Trust In Digital Life, Belgium
Universidad Autonoma De Barcelona, Spain

Tento projekt získal finanční prostředky z výzkumného a inovačního programu Evropské unie Horizont 2020 na základě grantové dohody č.873169.

Anotace

Evropský projekt CSI-COP chce přispět k pochopení toho, jak často a v jakém rozsahu je ve výchozím nastavení web stránek zakomponováno digitální sledování uživatele, který je navštíví prostřednictvím počítače nebo některého ze svých mobilních zařízení. Tato otázka úzce souvisí s dodržováním GDPR, neboť toto nařízení zajišťuje uživateli webu právo vědět, jaké údaje o něm jsou sledovány i právo sledování odmítnout. CSI-COP vysvětlí zájemcům – občanským vědcům, jak digitální sledování probíhá a zapojí je do všeobecné diskuze, která souvisí nejen se sílícími obavami společnosti o soukromí jednotlivce, ale i s otázkami, jak bezpečně zacházet s nashromážděnými daty.

Řešitelský tým projektu CSI-COP tvoří sedm vysokých škol, jedna nezisková organizace, dva malé podniky a jedno sdružení. Ti všichni společně budou podporovat snahu zapojených účastníků – občanských vědců problém pochopit a podílet se na sběru informací o různých sledovacích aplikacích a jejich používání. Nejúspěšnější občanští vědci se pak stanou nejen vzorem pro ostatní, ale CSI jim dokonce hodlá udělit titul “CSI-COP pro-privacy šampion” (nebo “CSI-COP obhájce soukromí”).

Údaje, které získají občanští vědci o sledovacích aplikacích, bude konsorcium projektu CSI-COP systematicky zkoumat s cílem navrhnout taxonomii digitálních trakerů, která bude použita v on-line úložišti trakerů budovaném projektem.

Toto úložiště projekt nabídne široké veřejnosti jako otevřený zdroj informací o trakerech používaných v cookies a ve sledovacích aplikacích.

Výsledný informační zdroj bude užitečný pro celou škálu různých typů uživatelů od výzkumníků věnujících se otázkám ochrany dat, přes administrativní pracovníky zodpovědné za dodržování GDPR, novináře specializující se na technologie či vývojáře softwarových aplikací, až po rodiče, učitele a osoby zodpovědné za návrh studijních osnov či organizace, které vybavují počítači veřejně přístupná místa např. v knihovnách.

Náš 1. CSI-COP MOOC & Zpravodaj v češtině!

Zpravodaj i MOOC si můžete stáhnout stisknutím následujících tlačítek.

Víc o cookies se můžete dozvědět v průběhu naší on-line hry
((na které ještě pracujeme)!

Připravujeme pro Vás, naše spolupracovníky – občanské vědce, počítačovou hru (kompatibilní jak s prostředím Android, tak iOS). Hra Vás seznámí ze základními pojmy a koncepty, se kterými se setkáváme ve světě cookies a digitálních trakerů. Každá úspěšně vyluštěná hádanka Vám odemkne novou úroveň hry a v jejím závěru ohalíte tajemství Cookie Mansion.

~~ Work in progress ~~

Vývoj hry teprve začíná. Těšíme se na Vaš nápady, jak bychom hru mohli vylepšit! Napište nám na mail s předmětem HRA na adresu CSI-COP@ciirc.cvut.cz nebo nadeniz.ozdemir@cvut.cz