Menu Close

CSI-COP (česky)

 Citizen Scientists Investigating Cookies and App GDPR compliance

                     CSI-COP: COokie, Pozor!

Překvapuje vás, že stejná webová aplikace může v jednom okamžiku 2 různým uživatelům nabídnout odlišné odpovědi na tentýž dotaz? Mohou za tím být cookies. Co dalšího ještě umí?

Prezentace projektu CSI-COP na CIIRC CVUT při Noci vědců dne 24.9. 2021 s vysvětlením, proč bychom si měli cookies všímat, viz video na https://www.youtube.com/watch?v=eRt1jwro4lc&t=1177s (úsek 1:06 až 31:15).
Název:Citizen Scientists Investigating Cookies and App GDPR compliance
————————————————————————–
Webová stránka:www.csi-cop.eu
Poskytovatel dotace:Evropská unie, Horizont 2020
Výzva:H2020-SwafS-2019-1
Doba řešení:01/2020 – 06/2022
————————————————————————–
Hlavní řešitel za CIIRC:prof. Olga Štěpánková
Koordinátor:Coventry University, United Kingdom
Další účastníci:Bar Ilan Univertiy, Israel
Czech Technical University in Prague, Czechia
Immer Besser GmbH, Germany
Nok A Tudomanyban Egyesulet, Hungary
Oulun Yliopisto, Finland
Panepistimio Patron, Greece
Stelar Security Technology Law Research UG GmbH, Germany
Stichting Katholieke Universiteit Brabant, Netherland
Trust In Digital Life, Belgium
Universidad Autonoma De Barcelona, SpainTento projekt získal finanční prostředky z výzkumného a inovačního programu Evropské unie Horizont 2020 na základě grantové dohody č.873169.

Vyhlašujeme soutěž o nejvyšší počet analýz webových stránek podle vlastního výběru (např. které používáte nebo které Vás zajímají). Analýza spočívá ve vyplňování CSI-COP tabulky na sběr dat, která je ke stažení zde:

Přihlásit do soutěže se můžete posláním e-mailu na csi-cop@ciirc.cvut.cz s heslem SOUTEZ.
Jako odpověď dostanete jednoduché instrukce, jak analýzu provádět. 25 účastníků, kteří do 30.11. 2022 pošlou na výše uvedený e-mail nejvyšší počet analýz, získá jako odměnu hru Cookie Mansion včetně závěrečné episody. Všechny účastníky pozveme na setkání, při kterém budeme diskutovat o cookies, soukromí v digitálním světě či o vlivu sociálních sítí na společnost. Současně budem odpovídat na otázky, které vás napadnou při zkoumání webových stránek.

Prezentace
pro studenty FBMI
ve 3 částech. DOMÁCÍ
ÚKOL – prezentace č. 3

pdf_1

pdf_2

pdf_3 

Anotace

Evropský projekt CSI-COP chce přispět k pochopení toho, jak často a v jakém rozsahu je ve výchozím nastavení web stránek zakomponováno digitální sledování uživatele, který je navštíví prostřednictvím počítače nebo některého ze svých mobilních zařízení. Tato otázka úzce souvisí s dodržováním GDPR, neboť toto nařízení zajišťuje uživateli webu právo vědět, jaké údaje o něm jsou sledovány i právo sledování odmítnout. CSI-COP vysvětlí zájemcům – občanským vědcům, jak digitální sledování probíhá a zapojí je do všeobecné diskuze, která souvisí nejen se sílícími obavami společnosti o soukromí jednotlivce, ale i s otázkami, jak bezpečně zacházet s nashromážděnými daty.

Řešitelský tým projektu CSI-COP tvoří sedm vysokých škol, jedna nezisková organizace, dva malé podniky a jedno sdružení. Ti všichni společně budou podporovat snahu zapojených účastníků – občanských vědců problém pochopit a podílet se na sběru informací o různých sledovacích aplikacích a jejich používání. Nejúspěšnější občanští vědci se pak stanou nejen vzorem pro ostatní, ale CSI jim dokonce hodlá udělit titul “CSI-COP pro-privacy šampion” (nebo “CSI-COP obhájce soukromí”).

Údaje, které získají občanští vědci o sledovacích aplikacích, bude konsorcium projektu CSI-COP systematicky zkoumat s cílem navrhnout taxonomii digitálních trakerů, která bude použita v on-line úložišti trakerů budovaném projektem.

Toto úložiště projekt nabídne široké veřejnosti jako otevřený zdroj informací o trakerech používaných v cookies a ve sledovacích aplikacích.

Výsledný informační zdroj bude užitečný pro celou škálu různých typů uživatelů od výzkumníků věnujících se otázkám ochrany dat, přes administrativní pracovníky zodpovědné za dodržování GDPR, novináře specializující se na technologie či vývojáře softwarových aplikací, až po rodiče, učitele a osoby zodpovědné za návrh studijních osnov či organizace, které vybavují počítači veřejně přístupná místa např. v knihovnách.

Materiály projektu

Vybrané materiály projektu CSI-COP jsou přeloženy do češtiny a můžete si je stáhnout stiskem tlačítek vpravo! Jedná se o

CSI-COP MOOC

CSI-COP Zpravodaj (vybraná čísla: 1., 3., 5., 7.)

Všechna čísla zpravodaje CSI-COP Newsletter 1. až 12. v angličtině jsou na https://csi-cop.eu/news-letters/

Seznam prozkoumaných aplikací a web stránek, které jsou  uloženy v CSI-COP úložišti https://csi-cop.eu/repository/#

Víc o cookies se můžete dozvědět v průběhu naší on-line hry
((na které ještě pracujeme)!

COOKIE MANSION

Tato hra je inspirována projektem CSI-COP (https://beat.ciirc.cvut.cz/projects/csi-cop/cs/), který se věnuje zkoumání cookies a souladu s GDPR. Hra se snaží zábavnou formou upozornit na problémy související se zachováváním  soukromí na internetu, s funkcemi web cookies a GDPR v tomto kontextu. Vychází v několika navazujících epizodách, které postupně vyprávějí příběh, jehož zápletka se točí právě okolo těchto témat.

Hra Vás seznámí ze základními pojmy a koncepty, se kterými se setkáváme ve světě cookies a digitálních trakerů. Každá úspěšně vyluštěná hádanka Vám odemkne novou úroveň hry a v jejím závěru ohalíte tajemství Cookie Mansion.

Hra je rozdělena do krátkých a jasných kroků – epizod. V každé z nich doprovázíme skupinu přátel, kteří  pátrají  po svém ztraceném kamarádovi, který byl pravděpodobně unesen. Snažíme se spolu s nimi shromáždit co nejvíce stop k jeho záchraně a zároveň se cestou seznamujeme s koncepty ochrany osobních údajů v oblasti IT.

~~ Work in progress ~~

Hra Cookie Mansion má ještě 2 další epizody, které si můžete zdarma stáhnout na https://emdelica.itch.io/cookie-mansion-chrismas-special & https://emdelica.itch.io/cookie-mansion-final-chapter Obě jsou zatím jen v angličtině, ale uvažujeme o jejich převodu i do češtiny.

Pokyny k instalaci (1.epizoda)

Stažený soubor ve formátu zip nejprve rozbalte a po dokončení rozbalování zkontrolujte obsah složky. Najděte soubor s názvem ”game.exe”. Jakmile na něj dvakrát kliknete, hra se ihned spustí.

Ve hře se pohybujeme pomocí kláves se šipkami na klávesnici. K interakci s okolím a hledání vodítek v okolí slouží stisk klávesy ”enter”. Pokud se neotevře žádné dialogové okno, pak předmět není interaktivní. Chcete-li například promluvit se strážcem hradu, přistoupíte k němu, postavíte se přímo před něj a pak stisknutím klávesy ”enter” zahájíte rozhovor. Pokud se přiblížíte ke kočce, stromům nebo jiným částem mapy, zobrazí se interaktivní dialogy. Dá se říci, že stačí chodit po hrací ploše, přiblížovat se k objektům a stisknutím klávesy “enter” zjišťovat, zda vám předměty poskytnou nějaké stopy, nebo ne.

V této epizodě se vyplatí nejprve promluvit se strážcem, a pak se držet na pravé straně mapy. Zelená cesta nás dovede do vesnice, kde je vhodné se řídit pokyny jejích obyvatel.

Doplňkové pokyny k 2. epizodě:

Začnětě pátrat po baterce. Ta vám pomůže nejen se orientovat v prostředí, kde jste se ocitli, ale take rozeznat další stopy. S dostatkem dalších informací bude moci postupovat dalšími místnostmi, ve kterých se opět řiďte podle pokynů.